Dell EMC PowerEdge T340 5U Tower Server 1 x Xeon E-2234 8GB 1T B 1TB HDD ATA XDX41 dell000023
New

Dell EMC PowerEdge T340 5U Tower Server 1 x Xeon E-2234 8GB 1T B 1TB HDD ATA XDX41 dell000023

Giá máy mới 37.042.650đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

37.042.650đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R240 1U Xeon E-2224 8GB Rack Server 3VM8K dell000022
New

Dell EMC PowerEdge R240 1U Xeon E-2224 8GB Rack Server 3VM8K dell000022

Giá máy mới 33.658.200đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

33.658.200đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R340 1U Rack Server 1 x Xeon E-2224 8GB 1TB 1 x 1TB HDD dell000021
New

Dell PowerEdge R340 1U Rack Server 1 x Xeon E-2224 8GB 1TB 1 x 1TB HDD dell000021

Giá máy mới 40.458.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

40.458.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R540 2U Rack Server Xeon Silver 4208 32GB 1TB 1x1TB HDD dell000015
New

Dell EMC PowerEdge R540 2U Rack Server Xeon Silver 4208 32GB 1TB 1x1TB HDD dell000015

Giá máy mới 90.355.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

90.355.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

NEW Dell PowerEdge R340 4 x 3.5
New

NEW Dell PowerEdge R340 4 x 3.5

Giá máy mới 34.776.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

34.776.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge T440 5U 2 x Xeon Silver 4208 32GB Tower Server dell000013
New

Dell EMC PowerEdge T440 5U 2 x Xeon Silver 4208 32GB Tower Server dell000013

Giá máy mới 81.723.600đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

81.723.600đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R440 1U Rack Server Xeon Silver 4208 16GB x480GB 12Gb/s RHY7W dell000012
New

Dell EMC PowerEdge R440 1U Rack Server Xeon Silver 4208 16GB x480GB 12Gb/s RHY7W dell000012

Giá máy mới 68.185.800đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

68.185.800đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge T440 5U 2 x Xeon Silver 4208 32GB Tower Server dell000001
New

Dell EMC PowerEdge T440 5U 2 x Xeon Silver 4208 32GB Tower Server dell000001

Giá máy mới 81.723.600đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

81.723.600đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

08R9M Dell PowerEdge R640 Dual Socket 3647 DDR4 AS IS Server Motherboard

08R9M Dell PowerEdge R640 Dual Socket 3647 DDR4 AS IS Server Motherboard

Giá máy mới 6.893.100đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

6.893.100đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL EMC POWEREDGE R740 R740xd SYSTEM MAIN BOARD AS IS SERVER MOTHERBOARD

DELL EMC POWEREDGE R740 R740xd SYSTEM MAIN BOARD AS IS SERVER MOTHERBOARD

Giá máy mới 8.662.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

8.662.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

JD73Y / Dell R940 PowerEdge Server System Board

JD73Y / Dell R940 PowerEdge Server System Board

Giá máy mới 31.018.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

31.018.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

79PCJ Dell EMC PowerEdge R940 LGA 3647 Server Main Logic Board

79PCJ Dell EMC PowerEdge R940 LGA 3647 Server Main Logic Board

Giá máy mới 43.438.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

43.438.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge T340 5U Tower Server 1 x Xeon E-2234 8GB 1T B 1TB HDD ATA XDX41 dell000023

37,042,650 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000023

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R240 1U Xeon E-2224 8GB Rack Server 3VM8K dell000022

33,658,200 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000022

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R340 1U Rack Server 1 x Xeon E-2224 8GB 1TB 1 x 1TB HDD dell000021

40,458,150 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000021

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R540 2U Rack Server Xeon Silver 4208 32GB 1TB 1x1TB HDD dell000015

90,355,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000015

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

NEW Dell PowerEdge R340 4 x 3.5

34,776,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000014

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge T440 5U 2 x Xeon Silver 4208 32GB Tower Server dell000013

81,723,600 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000013

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R440 1U Rack Server Xeon Silver 4208 16GB x480GB 12Gb/s RHY7W dell000012

68,185,800 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000012

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge T440 5U 2 x Xeon Silver 4208 32GB Tower Server dell000001

81,723,600 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

08R9M Dell PowerEdge R640 Dual Socket 3647 DDR4 AS IS Server Motherboard

6,893,100 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: mb000655

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL EMC POWEREDGE R740 R740xd SYSTEM MAIN BOARD AS IS SERVER MOTHERBOARD

8,662,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: mb000618

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

JD73Y / Dell R940 PowerEdge Server System Board

31,018,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: mb000263

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

79PCJ Dell EMC PowerEdge R940 LGA 3647 Server Main Logic Board

43,438,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: mb000207

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh