Lenovo Intel Xeon E5-2650 v3
New

Lenovo Intel Xeon E5-2650 v3

Giá máy mới 44.867.250đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

44.867.250đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Lenovo Intel Xeon 4208 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade
New

Lenovo Intel Xeon 4208 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade

Giá máy mới 20.182.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

20.182.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 6148 Icosa-core (20 Core) 2.40 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 6148 Icosa-core (20 Core) 2.40 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 126.249.300đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

126.249.300đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon X7460 Dunnington 2.66 GHz 3 x 3MB shared L2 Cache 16MB L3 Cache Socket 604 130W BX80582X7460 Server Processor
New

Intel Xeon X7460 Dunnington 2.66 GHz 3 x 3MB shared L2 Cache 16MB L3 Cache Socket 604 130W BX80582X7460 Server Processor

Giá máy mới 6.303.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

6.303.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HP Intel Xeon X5675 3.06 GHz 12MB L3 Cache 641468-001 Server Processor
New

HP Intel Xeon X5675 3.06 GHz 12MB L3 Cache 641468-001 Server Processor

Giá máy mới 5.806.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

5.806.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HP 818194-B21 Intel Xeon E5-2643V4 - 3.4 Ghz - 6-Core - 12 Threads - 20 Mb Cache - Fclga2011-V3 Socket
New

HP 818194-B21 Intel Xeon E5-2643V4 - 3.4 Ghz - 6-Core - 12 Threads - 20 Mb Cache - Fclga2011-V3 Socket

Giá máy mới 86.505.300đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

86.505.300đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon E5-4603 Sandy Bridge-EP 2.0 GHz 10MB L3 Cache LGA 2011 95W BX80621E54603 Server Processor
New

Intel Xeon E5-4603 Sandy Bridge-EP 2.0 GHz 10MB L3 Cache LGA 2011 95W BX80621E54603 Server Processor

Giá máy mới 4.191.750đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

4.191.750đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon E5-2640 v2 Ivy Bridge-EP 2.0GHz 20MB L3 Cache LGA 2011 95W Server ProcessorCM8063501288202
New

Intel Xeon E5-2640 v2 Ivy Bridge-EP 2.0GHz 20MB L3 Cache LGA 2011 95W Server ProcessorCM8063501288202

Giá máy mới 2.577.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

2.577.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon E5-2609 Sandy Bridge-EP 2.4GHz 10MB L3 Cache LGA 2011 80W Server Processor CM8062107186604
New

Intel Xeon E5-2609 Sandy Bridge-EP 2.4GHz 10MB L3 Cache LGA 2011 80W Server Processor CM8062107186604

Giá máy mới 4.936.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

4.936.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 6142 Hexadeca-core (16 Core) 2.60 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 6142 Hexadeca-core (16 Core) 2.60 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 128.795.400đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

128.795.400đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon X5365 Clovertown 3.0 GHz 2 x 4MB L2 Cache LGA 771 120W BX80563X5365A Active or 1U Passive Processor
New

Intel Xeon X5365 Clovertown 3.0 GHz 2 x 4MB L2 Cache LGA 771 120W BX80563X5365A Active or 1U Passive Processor

Giá máy mới 29.155.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

29.155.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 6136 Dodeca-core (12 Core) 3 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 6136 Dodeca-core (12 Core) 3 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 118.207.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

118.207.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 6130 Hexadeca-core (16 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 6130 Hexadeca-core (16 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 87.250.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

87.250.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 8176M Octacosa-core (28 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 8176M Octacosa-core (28 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 294.664.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

294.664.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 6150 Octadeca-core (18 Core) 2.70 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 6150 Octadeca-core (18 Core) 2.70 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 147.518.550đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

147.518.550đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon E5-2660 Sandy Bridge 2.2 GHz 8 x 256KB L2 Cache 20MB L3 Cache LGA 2011 95W Server Processor
New

Intel Xeon E5-2660 Sandy Bridge 2.2 GHz 8 x 256KB L2 Cache 20MB L3 Cache LGA 2011 95W Server Processor

Giá máy mới 11.830.050đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

11.830.050đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon E5-2609 v3 Haswell 1.9 GHz 6 x 256KB L2 Cache 15MB L3 Cache LGA 2011-3 85W CM8064401850800 Server Processor
New

Intel Xeon E5-2609 v3 Haswell 1.9 GHz 6 x 256KB L2 Cache 15MB L3 Cache LGA 2011-3 85W CM8064401850800 Server Processor

Giá máy mới 2.452.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

2.452.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Intel Xeon E5-2430 Sandy Bridge-EN 2.6GHz 15MB L3 Cache LGA1356 95W Server ProcessorCM8062001122601
New

Intel Xeon E5-2430 Sandy Bridge-EN 2.6GHz 15MB L3 Cache LGA1356 95W Server ProcessorCM8062001122601

Giá máy mới 7.886.700đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

7.886.700đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 8164 Hexacosa-core (26 Core) 2 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 8164 Hexacosa-core (26 Core) 2 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 242.748.900đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

242.748.900đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HPE Intel Xeon 6142M Hexadeca-core (16 Core) 2.60 GHz Processor Upgrade - Socket 3647
New

HPE Intel Xeon 6142M Hexadeca-core (16 Core) 2.60 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

Giá máy mới 290.441.700đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

290.441.700đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Lenovo Intel Xeon E5-2650 v3

44,867,250 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00474

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Lenovo Intel Xeon 4208 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade

20,182,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00473

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 6148 Icosa-core (20 Core) 2.40 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

126,249,300 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00471

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon X7460 Dunnington 2.66 GHz 3 x 3MB shared L2 Cache 16MB L3 Cache Socket 604 130W BX80582X7460 Server Processor

6,303,150 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00470

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HP Intel Xeon X5675 3.06 GHz 12MB L3 Cache 641468-001 Server Processor

5,806,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00469

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HP 818194-B21 Intel Xeon E5-2643V4 - 3.4 Ghz - 6-Core - 12 Threads - 20 Mb Cache - Fclga2011-V3 Socket

86,505,300 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00468

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon E5-4603 Sandy Bridge-EP 2.0 GHz 10MB L3 Cache LGA 2011 95W BX80621E54603 Server Processor

4,191,750 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00467

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon E5-2640 v2 Ivy Bridge-EP 2.0GHz 20MB L3 Cache LGA 2011 95W Server ProcessorCM8063501288202

2,577,150 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00466

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon E5-2609 Sandy Bridge-EP 2.4GHz 10MB L3 Cache LGA 2011 80W Server Processor CM8062107186604

4,936,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00465

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 6142 Hexadeca-core (16 Core) 2.60 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

128,795,400 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00464

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon X5365 Clovertown 3.0 GHz 2 x 4MB L2 Cache LGA 771 120W BX80563X5365A Active or 1U Passive Processor

29,155,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00463

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 6136 Dodeca-core (12 Core) 3 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

118,207,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00462

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 6130 Hexadeca-core (16 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

87,250,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00461

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 8176M Octacosa-core (28 Core) 2.10 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

294,664,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00460

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 6150 Octadeca-core (18 Core) 2.70 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

147,518,550 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00459

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon E5-2660 Sandy Bridge 2.2 GHz 8 x 256KB L2 Cache 20MB L3 Cache LGA 2011 95W Server Processor

11,830,050 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00458

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon E5-2609 v3 Haswell 1.9 GHz 6 x 256KB L2 Cache 15MB L3 Cache LGA 2011-3 85W CM8064401850800 Server Processor

2,452,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00457

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Intel Xeon E5-2430 Sandy Bridge-EN 2.6GHz 15MB L3 Cache LGA1356 95W Server ProcessorCM8062001122601

7,886,700 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00456

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 8164 Hexacosa-core (26 Core) 2 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

242,748,900 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00455

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HPE Intel Xeon 6142M Hexadeca-core (16 Core) 2.60 GHz Processor Upgrade - Socket 3647

290,441,700 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: CPUXEON00454

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh