Dell PowerEdge R730XD 24x2.5/Intel Xeon E5 2680 v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas
New

Dell PowerEdge R730XD 24x2.5/Intel Xeon E5 2680 v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

Giá máy mới 43.200.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.400.000đ

Chỉ còn

39.800.000đ

Tặng ngay:

5.00 1 đánh giá

Dell PowerEdge R730XD 12x3.5
New

Dell PowerEdge R730XD 12x3.5

Giá máy mới 42.800.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.000.000đ

Chỉ còn

39.800.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell R740XD 24x2.5
New

Dell R740XD 24x2.5

Giá máy mới 72.700.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.000.000đ

Chỉ còn

69.700.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell R740XD 12x3.5
New

Dell R740XD 12x3.5

Giá máy mới 73.000.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

4.000.000đ

Chỉ còn

69.000.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 8×3.5″ 4310/16Gb/HDD 2TB Rack 2U
New

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 8×3.5″ 4310/16Gb/HDD 2TB Rack 2U

Giá máy mới 84.500.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

-10.000.000đ

Chỉ còn

94.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs 8×2.5″ 4310/16Gb/HDD 1.2TB Rack 1U
New

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs 8×2.5″ 4310/16Gb/HDD 1.2TB Rack 1U

Giá máy mới 81.500.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

-9.000.000đ

Chỉ còn

90.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ Dell PowerEdge T350 8×3.5″ E-2314/Ram 16G/HDD 2Tb
New

Máy chủ Dell PowerEdge T350 8×3.5″ E-2314/Ram 16G/HDD 2Tb

Giá máy mới 56.500.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

-6.000.000đ

Chỉ còn

62.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ Dell PowerEdge T150 4×3.5″ 2334/HDD 2Tb/Ram 16Gb
New

Máy chủ Dell PowerEdge T150 4×3.5″ 2334/HDD 2Tb/Ram 16Gb

Giá máy mới 38.500.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

-8.000.000đ

Chỉ còn

46.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R740 Platinum 8253 /64GB Ram/2x1TB NVMe SSD
New

Máy chủ dell R740 Platinum 8253 /64GB Ram/2x1TB NVMe SSD

Giá máy mới 80.900.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

15.000.000đ

Chỉ còn

65.900.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R740 Silver 4210 /64GB Ram/2x960GB SSD
Bán chạy
Hot
New

Máy chủ dell R740 Silver 4210 /64GB Ram/2x960GB SSD

Giá máy mới 99.300.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

33.400.000đ

Chỉ còn

65.900.000đ

Tặng ngay:

5.00 1 đánh giá

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD
New

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD

Giá máy mới 45.700.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.200.000đ

Chỉ còn

42.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas
New

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

Giá máy mới 39.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

2.000.000đ

Chỉ còn

37.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R720 2xE5-2651v2/ 64GB Ram/2x1TB HDD
Bán chạy

Máy chủ dell R720 2xE5-2651v2/ 64GB Ram/2x1TB HDD

Giá máy mới 33.900.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

5.400.000đ

Chỉ còn

28.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R720 2xE5-2670/32GB Ram/600GB HDD
Hot

Máy chủ dell R720 2xE5-2670/32GB Ram/600GB HDD

Giá máy mới 25.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.000.000đ

Chỉ còn

22.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

Giá máy mới 47.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

14.000.000đ

Chỉ còn

33.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

Giá máy mới 34.400.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

7.500.000đ

Chỉ còn

26.900.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R640 ( 2x4110 - 64GB - 2,4TB SAS)

Máy chủ dell R640 ( 2x4110 - 64GB - 2,4TB SAS)

Giá máy mới 94.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

10.000.000đ

Chỉ còn

84.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R640 ( 4110 - 16GB - 2x480GB )

Máy chủ dell R640 ( 4110 - 16GB - 2x480GB )

Giá máy mới 74.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

11.000.000đ

Chỉ còn

63.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ DELL SERVER R720XD 24 TRAY HDD 2.5 IN
Bán chạy
New

MÁY CHỦ DELL SERVER R720XD 24 TRAY HDD 2.5 IN

Giá máy mới 19.500.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

4.000.000đ

Chỉ còn

15.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ DELL SERVER R620 10 TRAY HDD 2,5 IN
Bán chạy
Hot

MÁY CHỦ DELL SERVER R620 10 TRAY HDD 2,5 IN

Giá máy mới 13.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

2.500.000đ

Chỉ còn

11.000.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R730XD 24x2.5/Intel Xeon E5 2680 v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

43,200,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: Dell PE R730Xd 24x2.5

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính Hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R730XD 12x3.5

42,800,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: Dell PE R730Xd 12x3.5

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính Hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell R740XD 24x2.5

72,700,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính Hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell R740XD 12x3.5

73,000,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng:

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính Hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ Dell PowerEdge R750xs 8×3.5″ 4310/16Gb/HDD 2TB Rack 2U

84,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR750xs8×3.5″4310

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ Dell PowerEdge R650xs 8×2.5″ 4310/16Gb/HDD 1.2TB Rack 1U

81,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR650xs8×2.5″4310

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ Dell PowerEdge T350 8×3.5″ E-2314/Ram 16G/HDD 2Tb

56,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellPowerEdgeT350 8×3.5″E-2314

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ Dell PowerEdge T150 4×3.5″ 2334/HDD 2Tb/Ram 16Gb

38,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellPowerEdgeT150 E-2334

Bảo hành: 48 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R740 Platinum 8253 /64GB Ram/2x1TB NVMe SSD

80,900,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R740 Silver 4210 /64GB Ram/2x960GB SSD

99,300,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR740-01

Bảo hành: 36 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD

45,700,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: Dellr730-02

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

39,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR730-01

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R720 2xE5-2651v2/ 64GB Ram/2x1TB HDD

33,900,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR720-02

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R720 2xE5-2670/32GB Ram/600GB HDD

25,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR720-01

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

47,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR63002

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

34,400,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR63001

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R640 ( 2x4110 - 64GB - 2,4TB SAS)

94,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR64002

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R640 ( 4110 - 16GB - 2x480GB )

74,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR640-01

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ DELL SERVER R720XD 24 TRAY HDD 2.5 IN

19,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: R720XD

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ DELL SERVER R620 10 TRAY HDD 2,5 IN

13,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: R620 10x2.5

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh