Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD
New

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD

Giá máy mới 45.700.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.200.000đ

Chỉ còn

42.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas
New

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

Giá máy mới 39.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

2.000.000đ

Chỉ còn

37.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R720 2xE5-2651v2/ 64GB Ram/2x1TB HDD
Bán chạy

Máy chủ dell R720 2xE5-2651v2/ 64GB Ram/2x1TB HDD

Giá máy mới 33.900.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

5.400.000đ

Chỉ còn

28.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R720 2xE5-2670/32GB Ram/600GB HDD
Hot

Máy chủ dell R720 2xE5-2670/32GB Ram/600GB HDD

Giá máy mới 25.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.000.000đ

Chỉ còn

22.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

Giá máy mới 47.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

14.000.000đ

Chỉ còn

33.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

Giá máy mới 34.400.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

7.500.000đ

Chỉ còn

26.900.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ DELL SERVER R720XD 24 TRAY HDD 2.5 IN
Bán chạy
New

MÁY CHỦ DELL SERVER R720XD 24 TRAY HDD 2.5 IN

Giá máy mới 19.500.000đ

Tình trạng mới 100%

Giảm ngay

4.000.000đ

Chỉ còn

15.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ DELL SERVER R620 10 TRAY HDD 2,5 IN
Bán chạy
Hot

MÁY CHỦ DELL SERVER R620 10 TRAY HDD 2,5 IN

Giá máy mới 13.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

2.500.000đ

Chỉ còn

11.000.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ DELL EMC POWEREDGE R740XD – 2.5 INCH
Bán chạy
New

MÁY CHỦ DELL EMC POWEREDGE R740XD – 2.5 INCH

Giá máy mới 75.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

10.000.000đ

Chỉ còn

65.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ DELL SERVER R630 8 TRAY HDD 2,5 IN

MÁY CHỦ DELL SERVER R630 8 TRAY HDD 2,5 IN

Giá máy mới 19.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

2.000.000đ

Chỉ còn

17.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

LENOVO SYSTEM X3550 M5
New

LENOVO SYSTEM X3550 M5

Giá máy mới 20.000.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

4.000.000đ

Chỉ còn

16.000.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R620 ( 2xE5-2660V2/128 GB Ram/4x480 GB SSD )
Hot

Máy chủ dell R620 ( 2xE5-2660V2/128 GB Ram/4x480 GB SSD )

Giá máy mới 39.000.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.400.000đ

Chỉ còn

35.600.000đ

Tặng ngay:

5.00 1 đánh giá

Máy chủ dell R620 ( 2xE5-2651v2/32 GB Ram/2x480 GB SSD )

Máy chủ dell R620 ( 2xE5-2651v2/32 GB Ram/2x480 GB SSD )

Giá máy mới 28.900.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

4.000.000đ

Chỉ còn

24.900.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R620 ( E5-2660/16 GB Ram/250 GB SSD )

Máy chủ dell R620 ( E5-2660/16 GB Ram/250 GB SSD )

Giá máy mới 17.800.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

2.300.000đ

Chỉ còn

15.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ CISCO UCS C240 M3 24 TRAY 2.5 IN
Bán chạy
Hot
New

MÁY CHỦ CISCO UCS C240 M3 24 TRAY 2.5 IN

Giá máy mới 17.000.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

3.000.000đ

Chỉ còn

14.000.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ CISCO UCS C220 M3 4 TRAY 3.5 IN
Bán chạy
Hot
New

MÁY CHỦ CISCO UCS C220 M3 4 TRAY 3.5 IN

Giá máy mới 12.800.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

800.000đ

Chỉ còn

12.000.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

LENOVO THINKSERVER RD350 1U RACK V3-V4

LENOVO THINKSERVER RD350 1U RACK V3-V4

Giá máy mới

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD

45,700,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: Dellr730-02

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

39,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR730-01

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R720 2xE5-2651v2/ 64GB Ram/2x1TB HDD

33,900,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR720-02

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R720 2xE5-2670/32GB Ram/600GB HDD

25,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR720-01

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

47,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR63002

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

34,400,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR63001

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ DELL SERVER R720XD 24 TRAY HDD 2.5 IN

19,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: R720XD

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ DELL SERVER R620 10 TRAY HDD 2,5 IN

13,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: R620 10x2.5

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ DELL EMC POWEREDGE R740XD – 2.5 INCH

75,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: R740XD

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ DELL SERVER R630 8 TRAY HDD 2,5 IN

19,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: R630

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

LENOVO SYSTEM X3550 M5

20,000,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Lenovo

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 106

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R620 ( 2xE5-2660V2/128 GB Ram/4x480 GB SSD )

39,000,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: DellR620-03

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R620 ( 2xE5-2651v2/32 GB Ram/2x480 GB SSD )

28,900,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR62002

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R620 ( E5-2660/16 GB Ram/250 GB SSD )

17,800,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR62001

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ CISCO UCS C240 M3 24 TRAY 2.5 IN

17,000,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Cisco

Mã hàng: C240 M3

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 108

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ CISCO UCS C220 M3 4 TRAY 3.5 IN

12,800,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Cisco

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 108

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

LENOVO THINKSERVER RD350 1U RACK V3-V4

0 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: C220 M3

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh