SanDisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 2.5

SanDisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 9.315.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

9.315.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 60GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 60GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 652.050đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

652.050đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 120GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 120GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 807.300đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

807.300đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 128GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 128GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 745.200đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

745.200đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 90GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 90GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 683.100đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

683.100đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 256GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 256GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 1.428.300đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

1.428.300đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 240GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 240GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 1.304.100đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

1.304.100đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Mushkin Enhanced Chronos 2.5

Mushkin Enhanced Chronos 2.5" 60GB SATA III Asynchronous MLC Internal Solid State Drive (SSD) MKNSSDCR60GB

Giá máy mới 3.601.800đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

3.601.800đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 500GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 500GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 2.049.300đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

2.049.300đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MTASE M800 2.5'' SATA3 480GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

MTASE M800 2.5'' SATA3 480GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

Giá máy mới 1.894.050đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

1.894.050đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

XPG SX900 2.5

XPG SX900 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) ASX900S3-128GM-C

Giá máy mới 11.736.900đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

11.736.900đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Vaseky 2.5'' SATA III 60GB SSD MLC Internal Solid State Drive (SSD) for Desktop Notebook Standrad 2.5'' SATA III 60GB MLC Storage Grain

Vaseky 2.5'' SATA III 60GB SSD MLC Internal Solid State Drive (SSD) for Desktop Notebook Standrad 2.5'' SATA III 60GB MLC Storage Grain

Giá máy mới 621.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

621.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Patriot Pyro 2.5

Patriot Pyro 2.5" 60GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) PP60GS25SSDR

Giá máy mới 7.420.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

7.420.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 840 Series 2.5

SAMSUNG 840 Series 2.5" 250GB SATA III Internal Solid State Drive (SSD) MZ-7TD250KW

Giá máy mới 3.539.700đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

3.539.700đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 840 Series 2.5

SAMSUNG 840 Series 2.5" 120GB SATA III Internal Solid State Drive (SSD) MZ-7TD120KW

Giá máy mới 6.178.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

6.178.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Crucial MX100 2.5

Crucial MX100 2.5" 512GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) CT512MX100SSD1

Giá máy mới 9.625.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

9.625.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Transcend SSD340 2.5

Transcend SSD340 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) TS128GSSD340

Giá máy mới 2.701.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

2.701.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SSD 1TB 360GB Hard Disk SATA 3.0 430GB TLC Internal Solid State Drive 2.5

SSD 1TB 360GB Hard Disk SATA 3.0 430GB TLC Internal Solid State Drive 2.5" 1 TB SSD For Laptop Notebook

Giá máy mới 6.178.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

6.178.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SSD 128GB Hard Disk SATA 3.0 TLC Internal Solid State Drive 2.5

SSD 128GB Hard Disk SATA 3.0 TLC Internal Solid State Drive 2.5" SSD For Laptop Notebook

Giá máy mới 1.273.050đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

1.273.050đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SSD 512GB Hard Disk SATA 3.0 TLC Internal Solid State Drive 2.5

SSD 512GB Hard Disk SATA 3.0 TLC Internal Solid State Drive 2.5" SSD For Laptop Notebook

Giá máy mới 3.974.400đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

3.974.400đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SanDisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD)

9,315,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000911

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 60GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

652,050 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000910

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 120GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

807,300 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000909

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 128GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

745,200 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000908

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 90GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

683,100 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000907

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 256GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

1,428,300 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000906

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 240GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

1,304,100 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000905

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Mushkin Enhanced Chronos 2.5" 60GB SATA III Asynchronous MLC Internal Solid State Drive (SSD) MKNSSDCR60GB

3,601,800 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000904

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 500GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

2,049,300 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000903

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MTASE M800 2.5'' SATA3 480GB TLC Solid State Drive for Desktop Notebook TLC Internal Solid State Drive (SSD)

1,894,050 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000902

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

XPG SX900 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) ASX900S3-128GM-C

11,736,900 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000901

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Vaseky 2.5'' SATA III 60GB SSD MLC Internal Solid State Drive (SSD) for Desktop Notebook Standrad 2.5'' SATA III 60GB MLC Storage Grain

621,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000900

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Patriot Pyro 2.5" 60GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) PP60GS25SSDR

7,420,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000899

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 840 Series 2.5" 250GB SATA III Internal Solid State Drive (SSD) MZ-7TD250KW

3,539,700 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000898

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 840 Series 2.5" 120GB SATA III Internal Solid State Drive (SSD) MZ-7TD120KW

6,178,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000897

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Crucial MX100 2.5" 512GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) CT512MX100SSD1

9,625,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000896

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Transcend SSD340 2.5" 128GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) TS128GSSD340

2,701,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000895

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SSD 1TB 360GB Hard Disk SATA 3.0 430GB TLC Internal Solid State Drive 2.5" 1 TB SSD For Laptop Notebook

6,178,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000894

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SSD 128GB Hard Disk SATA 3.0 TLC Internal Solid State Drive 2.5" SSD For Laptop Notebook

1,273,050 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000893

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SSD 512GB Hard Disk SATA 3.0 TLC Internal Solid State Drive 2.5" SSD For Laptop Notebook

3,974,400 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000892

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh