ORICO mSATA 512GB SATA III 3D NAND Internal SSD TLC - mSATA3.0 6Gbps Internal Solid State Drive for Desktop Laptop  (M200)

ORICO mSATA 512GB SATA III 3D NAND Internal SSD TLC - mSATA3.0 6Gbps Internal Solid State Drive for Desktop Laptop  (M200)

Giá máy mới 3.073.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

3.073.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

ORICO M.2 2280 SATA3.0 1TB M.2 NGFF SSD 3D NAND TLC Internal Solid State Drive (SSD) for Desktop Notebook Standrad M.2 SATA 128GB SSD (N300)

ORICO M.2 2280 SATA3.0 1TB M.2 NGFF SSD 3D NAND TLC Internal Solid State Drive (SSD) for Desktop Notebook Standrad M.2 SATA 128GB SSD (N300)

Giá máy mới 4.719.600đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

4.719.600đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

ORICO mSATA 1TB SATA III 3D NAND Internal SSD TLC - mSATA3.0 6Gbps Internal Solid State Drive for Desktop Laptop  (M200)

ORICO mSATA 1TB SATA III 3D NAND Internal SSD TLC - mSATA3.0 6Gbps Internal Solid State Drive for Desktop Laptop  (M200)

Giá máy mới 4.874.850đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

4.874.850đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Seagate Firecuda 520 500GB Performance Internal Solid State Drive SSD PCIe Gen4 X4 NVMe 1.3 for Gaming PC Gaming Laptop Desktop - 3-year Rescue Service (ZP500GM3A002)

Seagate Firecuda 520 500GB Performance Internal Solid State Drive SSD PCIe Gen4 X4 NVMe 1.3 for Gaming PC Gaming Laptop Desktop - 3-year Rescue Service (ZP500GM3A002)

Giá máy mới 3.384.450đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

3.384.450đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 870 EVO Series 2.5

SAMSUNG 870 EVO Series 2.5" 500GB SATA III V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77E500B/AM

Giá máy mới 1.987.200đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

1.987.200đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 870 QVO Series 2.5

SAMSUNG 870 QVO Series 2.5" 2TB SATA III Samsung 4-bit MLC V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77Q2T0B/AM

Giá máy mới 6.178.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

6.178.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 500GB PCIe Gen3. X4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V7E500BW

SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 500GB PCIe Gen3. X4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V7E500BW

Giá máy mới 2.297.700đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

2.297.700đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

ReleTech P400 512GB M.2 PCIe 2280 NVMe Up to 3,500 MB/s Interface m2 Internal Solid State Drive 3D-NAND Technology Gen3 x4 NVMe PC SSD Up to 3,500 MB/s

ReleTech P400 512GB M.2 PCIe 2280 NVMe Up to 3,500 MB/s Interface m2 Internal Solid State Drive 3D-NAND Technology Gen3 x4 NVMe PC SSD Up to 3,500 MB/s

Giá máy mới 1.956.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

1.956.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 980 PRO M.2 2280 1TB PCI-Express Gen 4.0 x4, NVMe 1.3 Samsung V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V8P1T0B/AM

SAMSUNG 980 PRO M.2 2280 1TB PCI-Express Gen 4.0 x4, NVMe 1.3 Samsung V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V8P1T0B/AM

Giá máy mới 6.178.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

6.178.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 870 EVO Series 2.5

SAMSUNG 870 EVO Series 2.5" 1TB SATA III V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77E1T0B/AM

Giá máy mới 3.694.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

3.694.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 500GB PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V7S500B/AM

SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 500GB PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V7S500B/AM

Giá máy mới 2.452.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

2.452.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

ORICO mSATA 512GB SATA III 3D NAND Internal SSD TLC - mSATA3.0 6Gbps Internal Solid State Drive for Desktop Laptop  (M200)

3,073,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000011

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

ORICO M.2 2280 SATA3.0 1TB M.2 NGFF SSD 3D NAND TLC Internal Solid State Drive (SSD) for Desktop Notebook Standrad M.2 SATA 128GB SSD (N300)

4,719,600 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000010

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

ORICO mSATA 1TB SATA III 3D NAND Internal SSD TLC - mSATA3.0 6Gbps Internal Solid State Drive for Desktop Laptop  (M200)

4,874,850 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000009

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Seagate Firecuda 520 500GB Performance Internal Solid State Drive SSD PCIe Gen4 X4 NVMe 1.3 for Gaming PC Gaming Laptop Desktop - 3-year Rescue Service (ZP500GM3A002)

3,384,450 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000008

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 870 EVO Series 2.5" 500GB SATA III V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77E500B/AM

1,987,200 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000007

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 870 QVO Series 2.5" 2TB SATA III Samsung 4-bit MLC V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77Q2T0B/AM

6,178,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000006

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 500GB PCIe Gen3. X4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V7E500BW

2,297,700 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000005

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

ReleTech P400 512GB M.2 PCIe 2280 NVMe Up to 3,500 MB/s Interface m2 Internal Solid State Drive 3D-NAND Technology Gen3 x4 NVMe PC SSD Up to 3,500 MB/s

1,956,150 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000004

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 980 PRO M.2 2280 1TB PCI-Express Gen 4.0 x4, NVMe 1.3 Samsung V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V8P1T0B/AM

6,178,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000003

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 870 EVO Series 2.5" 1TB SATA III V-NAND Internal Solid State Drive (SSD) MZ-77E1T0B/AM

3,694,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000002

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 500GB PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive (SSD) MZ-V7S500B/AM

2,452,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: ssd000001

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh