Dell PowerEdge R730XD 24x2.5/Intel Xeon E5 2680 v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas
New

Dell PowerEdge R730XD 24x2.5/Intel Xeon E5 2680 v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

Giá máy mới 43.200.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.400.000đ

Chỉ còn

39.800.000đ

Tặng ngay:

5.00 1 đánh giá

Dell PowerEdge R730XD 12x3.5
New

Dell PowerEdge R730XD 12x3.5

Giá máy mới 42.800.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.000.000đ

Chỉ còn

39.800.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD
New

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD

Giá máy mới 45.700.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

3.200.000đ

Chỉ còn

42.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas
New

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

Giá máy mới 39.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

2.000.000đ

Chỉ còn

37.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

Giá máy mới 47.500.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

14.000.000đ

Chỉ còn

33.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

Giá máy mới 34.400.000đ

Tình trạng mới 99%

Giảm ngay

7.500.000đ

Chỉ còn

26.900.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

MÁY CHỦ DELL SERVER R630 8 TRAY HDD 2,5 IN

MÁY CHỦ DELL SERVER R630 8 TRAY HDD 2,5 IN

Giá máy mới 19.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

2.000.000đ

Chỉ còn

17.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R230 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz dell000801
New

Dell PowerEdge R230 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz dell000801

Giá máy mới 35.428.050đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

35.428.050đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R330 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1240 v5 Quad-core (4 Core) 3.50 GHz dell000797
New

Dell PowerEdge R330 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1240 v5 Quad-core (4 Core) 3.50 GHz dell000797

Giá máy mới 65.763.900đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

65.763.900đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2690 v3 32GB Ram 3x 900GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2690 v3 32GB Ram 3x 900GB 2.5

Giá máy mới 73.836.900đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

73.836.900đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2683 v3 64GB Ram 22x 450GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2683 v3 64GB Ram 22x 450GB 2.5

Giá máy mới 82.686.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

82.686.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v3 32GB Ram 3x 450GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v3 32GB Ram 3x 450GB 2.5

Giá máy mới 75.109.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

75.109.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2690 v4 32GB Ram 3x 1.2TB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2690 v4 32GB Ram 3x 1.2TB 2.5

Giá máy mới 79.798.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

79.798.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2680 v3 64GB Ram 22x 480GB SATA 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2680 v3 64GB Ram 22x 480GB SATA 2.5

Giá máy mới 132.831.900đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

132.831.900đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2698 v3 32GB Ram 3x 300GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2698 v3 32GB Ram 3x 300GB 2.5

Giá máy mới 80.326.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

80.326.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2698 v3 128GB Ram 22x 450GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2698 v3 128GB Ram 22x 450GB 2.5

Giá máy mới 109.327.050đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

109.327.050đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v4 32GB Ram 3x 600GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v4 32GB Ram 3x 600GB 2.5

Giá máy mới 103.520.700đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

103.520.700đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2680 v3 32GB Ram 3x 146GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2680 v3 32GB Ram 3x 146GB 2.5

Giá máy mới 61.075.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

61.075.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v3 16GB Ram dell000294
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v3 16GB Ram dell000294

Giá máy mới 70.421.400đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

70.421.400đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2683 v3 32GB Ram 3x 300GB 2.5
New

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2683 v3 32GB Ram 3x 300GB 2.5

Giá máy mới 63.062.550đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

63.062.550đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R730XD 24x2.5/Intel Xeon E5 2680 v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

43,200,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: Dell PE R730Xd 24x2.5

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính Hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R730XD 12x3.5

42,800,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: Dell PE R730Xd 12x3.5

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: Chính Hãng

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R730 /E5 2683v3 /1x32Gb Ram/2x480 GB SSD

45,700,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: Dellr730-02

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R730 E5-2675v3/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas

39,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DellR730-01

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R630 ( 2xE5-2680v4/1x32Gb Ram/1 x Dell 1.2TB sas )

47,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR63002

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Máy chủ dell R630 ( E5-2675v3/16 GB Ram/2x250 GB SSD )

34,400,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: DELLR63001

Bảo hành: 12 tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ: USA

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

MÁY CHỦ DELL SERVER R630 8 TRAY HDD 2,5 IN

19,500,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: R630

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R230 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz dell000801

35,428,050 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000801

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R330 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1240 v5 Quad-core (4 Core) 3.50 GHz dell000797

65,763,900 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000797

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2690 v3 32GB Ram 3x 900GB 2.5

73,836,900 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000688

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2683 v3 64GB Ram 22x 450GB 2.5

82,686,150 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000607

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v3 32GB Ram 3x 450GB 2.5

75,109,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000594

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2690 v4 32GB Ram 3x 1.2TB 2.5

79,798,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000588

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2680 v3 64GB Ram 22x 480GB SATA 2.5

132,831,900 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000541

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2698 v3 32GB Ram 3x 300GB 2.5

80,326,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000531

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2698 v3 128GB Ram 22x 450GB 2.5

109,327,050 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000397

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v4 32GB Ram 3x 600GB 2.5

103,520,700 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000350

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2680 v3 32GB Ram 3x 146GB 2.5

61,075,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000344

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2697 v3 16GB Ram dell000294

70,421,400 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000294

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL Server R730XD 24 x 2.5 2x E5-2683 v3 32GB Ram 3x 300GB 2.5

63,062,550 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000269

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh