Dell PowerEdge T620 Tower Server, 2 x Intel Xeon E5-2660 10-Core CPUs, 64GB DDR3, 8TB SATA HDDs, RAID, DVD-ROM dell000834
New

Dell PowerEdge T620 Tower Server, 2 x Intel Xeon E5-2660 10-Core CPUs, 64GB DDR3, 8TB SATA HDDs, RAID, DVD-ROM dell000834

Giá máy mới 93.118.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

93.118.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

35TMJ 035TMJ Dell EMC Poweredge T640 Server Tower Optical Disk Drive SATA Cable dell000832
New

35TMJ 035TMJ Dell EMC Poweredge T640 Server Tower Optical Disk Drive SATA Cable dell000832

Giá máy mới 4.440.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

4.440.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

NEW Dell PowerEdge R240 4 x 3.5
New

NEW Dell PowerEdge R240 4 x 3.5

Giá máy mới 34.776.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

34.776.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T130 - Xeon E3-1240 V5 3.5 GHz - 8GB - 1TB 463-7652 dell000830
New

Dell PowerEdge T130 - Xeon E3-1240 V5 3.5 GHz - 8GB - 1TB 463-7652 dell000830

Giá máy mới 43.966.800đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

43.966.800đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T320 Tower Server - 8 Bay 3.5
New

Dell PowerEdge T320 Tower Server - 8 Bay 3.5" LFF - Intel Xeon E5-2440 2.4GHz 6 Core Processor, 32GB DDR3, No HDDs, PERC H310, iDRAC7 Express, 2x 495 Watt PSUs dell000829

Giá máy mới 14.283.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

14.283.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R730 Server 2x E5-2690v4 2.60Ghz 28-Core 128GB H730 Rails dell000826
New

Dell PowerEdge R730 Server 2x E5-2690v4 2.60Ghz 28-Core 128GB H730 Rails dell000826

Giá máy mới 59.305.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

59.305.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T320 Tower Server - 8 Bay 3.5
New

Dell PowerEdge T320 Tower Server - 8 Bay 3.5" LFF - Intel Xeon E5-2407 2.2GHz 4 Core Processor, 32GB DDR3, No HDDs, PERC H310, iDRAC7 Express, 2x 750 Watt PSUs dell000820

Giá máy mới 15.183.450đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

15.183.450đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

HP PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2019 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 16TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000815
New

HP PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2019 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 16TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000815

Giá máy mới 99.328.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

99.328.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T430 5U Tower Server - 1 x Intel Xeon E5-2609 v4 Octa-core (8 Core) 1.70 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - Serial ATA Controller - 2 x 495 W dell000814
New

Dell PowerEdge T430 5U Tower Server - 1 x Intel Xeon E5-2609 v4 Octa-core (8 Core) 1.70 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - Serial ATA Controller - 2 x 495 W dell000814

Giá máy mới 92.156.400đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

92.156.400đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000813
New

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000813

Giá máy mới 119.387.250đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

119.387.250đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T330 5U Tower Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 Controller - 0, 1, 5, 10, 50 RAID Levels - 1 x 495 W dell000809
New

Dell PowerEdge T330 5U Tower Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 Controller - 0, 1, 5, 10, 50 RAID Levels - 1 x 495 W dell000809

Giá máy mới 62.193.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

62.193.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 2 x Intel Xeon E5-2660 v4 Tetradeca-core (14 Core) 2 GHz - 64 GB Installed DDR4 SDRAM - 1.20 TB (1 x 1.20 TB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000808
New

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 2 x Intel Xeon E5-2660 v4 Tetradeca-core (14 Core) 2 GHz - 64 GB Installed DDR4 SDRAM - 1.20 TB (1 x 1.20 TB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000808

Giá máy mới 278.021.700đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

278.021.700đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T430 5U Tower Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - Serial Attached SCSI (SAS) Controller - 2 x 495 W dell000807
New

Dell PowerEdge T430 5U Tower Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - Serial Attached SCSI (SAS) Controller - 2 x 495 W dell000807

Giá máy mới 94.919.850đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

94.919.850đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R430 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - Serial Attached SCSI (SAS) Controller - 1 x 550 W dell000806
New

Dell PowerEdge R430 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - Serial Attached SCSI (SAS) Controller - 1 x 550 W dell000806

Giá máy mới 87.498.900đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

87.498.900đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 Controller - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 RAID Levels - 2... dell000805
New

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 Controller - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 RAID Levels - 2... dell000805

Giá máy mới 138.731.400đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

138.731.400đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Dental Imaging Tower Server Including, Windows 2016 STD OS, 24
New

Dell PowerEdge T340 Dental Imaging Tower Server Including, Windows 2016 STD OS, 24" Monitor, Keyboard, Mouse, Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 16TB HDD, RAID, 3 Years Warranty dell000804

Giá máy mới 103.365.450đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

103.365.450đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R430 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - Serial ATA/600, 12Gb/s SAS Controller - 0, 1, 5, 10, 50 RAID Levels - 1 x 550 W dell000803
New

Dell PowerEdge R430 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - Serial ATA/600, 12Gb/s SAS Controller - 0, 1, 5, 10, 50 RAID Levels - 1 x 550 W dell000803

Giá máy mới 87.809.400đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

87.809.400đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R740xd 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon Silver 4108 Octa-core (8 Core) 1.80 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000802
New

Dell EMC PowerEdge R740xd 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon Silver 4108 Octa-core (8 Core) 1.80 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000802

Giá máy mới 192.292.650đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

192.292.650đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge R230 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz dell000801
New

Dell PowerEdge R230 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz dell000801

Giá máy mới 35.428.050đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

35.428.050đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

PowerEdge R640 128GB RAM Server Blueface dell000800
New

PowerEdge R640 128GB RAM Server Blueface dell000800

Giá máy mới 335.898.900đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

335.898.900đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T620 Tower Server, 2 x Intel Xeon E5-2660 10-Core CPUs, 64GB DDR3, 8TB SATA HDDs, RAID, DVD-ROM dell000834

93,118,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000834

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

35TMJ 035TMJ Dell EMC Poweredge T640 Server Tower Optical Disk Drive SATA Cable dell000832

4,440,150 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000832

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

NEW Dell PowerEdge R240 4 x 3.5

34,776,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000831

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T130 - Xeon E3-1240 V5 3.5 GHz - 8GB - 1TB 463-7652 dell000830

43,966,800 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000830

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T320 Tower Server - 8 Bay 3.5" LFF - Intel Xeon E5-2440 2.4GHz 6 Core Processor, 32GB DDR3, No HDDs, PERC H310, iDRAC7 Express, 2x 495 Watt PSUs dell000829

14,283,000 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000829

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R730 Server 2x E5-2690v4 2.60Ghz 28-Core 128GB H730 Rails dell000826

59,305,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000826

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T320 Tower Server - 8 Bay 3.5" LFF - Intel Xeon E5-2407 2.2GHz 4 Core Processor, 32GB DDR3, No HDDs, PERC H310, iDRAC7 Express, 2x 750 Watt PSUs dell000820

15,183,450 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000820

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

HP PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2019 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 16TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000815

99,328,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000815

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T430 5U Tower Server - 1 x Intel Xeon E5-2609 v4 Octa-core (8 Core) 1.70 GHz - 8 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - Serial ATA Controller - 2 x 495 W dell000814

92,156,400 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000814

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon E5-2620 v4 Octa-core (8 Core) 2.10 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 300 GB (1 x 300 GB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000813

119,387,250 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000813

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh
Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R730 2U Rack Server - 2 x Intel Xeon E5-2660 v4 Tetradeca-core (14 Core) 2 GHz - 64 GB Installed DDR4 SDRAM - 1.20 TB (1 x 1.20 TB) 12Gb/s SAS HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000808

278,021,700 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000808

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh
Cho vào giỏ hàng So sánh
Cho vào giỏ hàng So sánh
Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Dental Imaging Tower Server Including, Windows 2016 STD OS, 24" Monitor, Keyboard, Mouse, Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 16TB HDD, RAID, 3 Years Warranty dell000804

103,365,450 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000804

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh
Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R740xd 2U Rack Server - 1 x Intel Xeon Silver 4108 Octa-core (8 Core) 1.80 GHz - 16 GB Installed DDR4 SDRAM - 1 TB (1 x 1 TB) Serial ATA/600 HDD - 12Gb/s SAS Controller - 2 x 750 W dell000802

192,292,650 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000802

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge R230 1U Rack Server - 1 x Intel Xeon E3-1220 v5 Quad-core (4 Core) 3 GHz dell000801

35,428,050 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000801

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

PowerEdge R640 128GB RAM Server Blueface dell000800

335,898,900 VNĐ

 • Nhà sản xuất :

Mã hàng: dell000800

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh