Phần Mềm Windows Server 2016 Bản Quyền Microsoft WinSvr2016

Phần Mềm Windows Server 2016 Bản Quyền Microsoft WinSvr2016

Giá máy mới 17.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

2.300.000đ

Chỉ còn

15.200.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Phần Mềm Windows Server 2012 Bản Quyền Microsoft WinSvr2012

Phần Mềm Windows Server 2012 Bản Quyền Microsoft WinSvr2012

Giá máy mới 14.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

1.300.000đ

Chỉ còn

13.200.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Phần Mềm Windows Server  2019  Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore

Phần Mềm Windows Server 2019 Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore

Giá máy mới 18.500.000đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

1.000.000đ

Chỉ còn

17.500.000đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Phần Mềm Windows Server 2016 Bản Quyền Microsoft WinSvr2016

17,500,000 VNĐ

  • Nhà sản xuất :

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Phần Mềm Windows Server 2012 Bản Quyền Microsoft WinSvr2012

14,500,000 VNĐ

  • Nhà sản xuất :

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Phần Mềm Windows Server 2019 Bản Quyền Microsoft WinSvrSTDCore

18,500,000 VNĐ

  • Nhà sản xuất :

Mã hàng:

Bảo hành:

Hãng sản xuất: 0

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh