Dell PowerEdge T340 Tower Server, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 24TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000798
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 24TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000798

Giá máy mới 99.328.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

99.328.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge T440 - Server - tower - 5U - 2-way - 1 x Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SAS - hot-swap 3.5
New

Dell EMC PowerEdge T440 - Server - tower - 5U - 2-way - 1 x Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SAS - hot-swap 3.5

Giá máy mới 79.798.500đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

79.798.500đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R240 - Server - rack-mountable - 1U - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - HDD 1 TB - Matr dell000780
New

Dell EMC PowerEdge R240 - Server - rack-mountable - 1U - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - HDD 1 TB - Matr dell000780

Giá máy mới 35.614.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

35.614.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge T340 - Server - tower - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap 3.5
New

Dell EMC PowerEdge T340 - Server - tower - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap 3.5

Giá máy mới 59.212.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

59.212.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

DELL PowerEdge R240 Rack Server System Intel Xeon E-2224 (3.40 GHz) 16GB DDR4 1TB HDD CK6FT dell000756
New

DELL PowerEdge R240 Rack Server System Intel Xeon E-2224 (3.40 GHz) 16GB DDR4 1TB HDD CK6FT dell000756

Giá máy mới 45.705.600đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

45.705.600đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 16TB SSD Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000755
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 16TB SSD Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000755

Giá máy mới 152.113.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

152.113.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server for Dental Practices Including, Windows 2016 STD OS, APC UPS for Power Backup, Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 8TB HDD, RAID, 3 Years Warranty dell000048
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server for Dental Practices Including, Windows 2016 STD OS, APC UPS for Power Backup, Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 8TB HDD, RAID, 3 Years Warranty dell000048

Giá máy mới 96.223.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

96.223.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server for Business, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 12TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000047
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server for Business, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 12TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000047

Giá máy mới 90.013.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

90.013.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server Bundle with 16GB USB Flash Drive, 4 Bay, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 32TB (4 x 8TB) HDD, PERC S140 RAID, Single PSU dell000043
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server Bundle with 16GB USB Flash Drive, 4 Bay, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 32TB (4 x 8TB) HDD, PERC S140 RAID, Single PSU dell000043

Giá máy mới 90.013.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

90.013.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R340 - Server - rack-mountable - 1U - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap dell000042
New

Dell EMC PowerEdge R340 - Server - rack-mountable - 1U - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap dell000042

Giá máy mới 42.817.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

42.817.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R440 1U Rack Server Xeon Silver 4208 32GB x480GB 12Gb/s WWN45 dell000040
New

Dell EMC PowerEdge R440 1U Rack Server Xeon Silver 4208 32GB x480GB 12Gb/s WWN45 dell000040

Giá máy mới 90.013.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

90.013.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge T340 5U Xeon E-2224 8GB Tower Server DV7CN dell000039
New

Dell EMC PowerEdge T340 5U Xeon E-2224 8GB Tower Server DV7CN dell000039

Giá máy mới 34.558.650đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

34.558.650đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell Emc Poweredge T440 5U Tower Server - 1 X Xeon Silver 4208 - 16 Gb Ram - 1 Tb (1 X 1 Tb) Hdd - 12Gb/S Sas Serial Ata/600 Controller dell000037
New

Dell Emc Poweredge T440 5U Tower Server - 1 X Xeon Silver 4208 - 16 Gb Ram - 1 Tb (1 X 1 Tb) Hdd - 12Gb/S Sas Serial Ata/600 Controller dell000037

Giá máy mới 64.335.600đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

64.335.600đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 4TB SSD Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000036
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 4TB SSD Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000036

Giá máy mới 96.223.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

96.223.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server Bundle with 16GB USB Flash Drive, Intel Xeon E-2124, 8GB DDR4, 2TB SSD, RAID dell000035
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server Bundle with 16GB USB Flash Drive, Intel Xeon E-2124, 8GB DDR4, 2TB SSD, RAID dell000035

Giá máy mới 55.858.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

55.858.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R240 1U Xeon E-2234 8GB Rack Server 7Y5TM dell000032
New

Dell EMC PowerEdge R240 1U Xeon E-2234 8GB Rack Server 7Y5TM dell000032

Giá máy mới 35.490.150đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

35.490.150đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell Emc Poweredge R540 2U Rack Server - 1 X Xeon Silver 4208 - 16 Gb Ram - 1 Tb Hdd - 12Gb/S Sas Controller dell000031
New

Dell Emc Poweredge R540 2U Rack Server - 1 X Xeon Silver 4208 - 16 Gb Ram - 1 Tb Hdd - 12Gb/S Sas Controller dell000031

Giá máy mới 67.906.350đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

67.906.350đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge R340 1U Rack Server 1 x Xeon E-2234 8 GB RAM 1 TB 1 x 1 TB HDD Serial ATA/600 12Gb/s SAS Controller XW2GG dell000029
New

Dell EMC PowerEdge R340 1U Rack Server 1 x Xeon E-2234 8 GB RAM 1 TB 1 x 1 TB HDD Serial ATA/600 12Gb/s SAS Controller XW2GG dell000029

Giá máy mới 43.314.750đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

43.314.750đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell EMC PowerEdge T440 5U Tower Server - 1 x Xeon Bronze 3204 - 16 GB RAM - 1 TB (1 x 1 TB) HDD - 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 Controller dell000028
New

Dell EMC PowerEdge T440 5U Tower Server - 1 x Xeon Bronze 3204 - 16 GB RAM - 1 TB (1 x 1 TB) HDD - 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 Controller dell000028

Giá máy mới 58.156.650đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

58.156.650đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 Standard OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 8TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000026
New

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 Standard OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 8TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000026

Giá máy mới 96.223.950đ

Tình trạng mới %

Giảm ngay

Chỉ còn

96.223.950đ

Tặng ngay:

0 0 đánh giá

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 24TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000798

99,328,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000798

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge T440 - Server - tower - 5U - 2-way - 1 x Xeon Silver 4110 / 2.1 GHz - RAM 8 GB - SAS - hot-swap 3.5

79,798,500 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000784

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R240 - Server - rack-mountable - 1U - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - HDD 1 TB - Matr dell000780

35,614,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000780

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge T340 - Server - tower - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap 3.5

59,212,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000778

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

DELL PowerEdge R240 Rack Server System Intel Xeon E-2224 (3.40 GHz) 16GB DDR4 1TB HDD CK6FT dell000756

45,705,600 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000756

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 16TB SSD Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000755

152,113,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000755

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Tower Server for Dental Practices Including, Windows 2016 STD OS, APC UPS for Power Backup, Intel Xeon E-2124 4-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 8TB HDD, RAID, 3 Years Warranty dell000048

96,223,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000048

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Tower Server for Business, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 12TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000047

90,013,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000047

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Tower Server Bundle with 16GB USB Flash Drive, 4 Bay, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 32TB (4 x 8TB) HDD, PERC S140 RAID, Single PSU dell000043

90,013,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000043

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R340 - Server - rack-mountable - 1U - 1-way - 1 x Xeon E-2234 / 3.6 GHz - RAM 16 GB - SAS - hot-swap dell000042

42,817,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000042

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R440 1U Rack Server Xeon Silver 4208 32GB x480GB 12Gb/s WWN45 dell000040

90,013,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000040

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge T340 5U Xeon E-2224 8GB Tower Server DV7CN dell000039

34,558,650 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000039

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell Emc Poweredge T440 5U Tower Server - 1 X Xeon Silver 4208 - 16 Gb Ram - 1 Tb (1 X 1 Tb) Hdd - 12Gb/S Sas Serial Ata/600 Controller dell000037

64,335,600 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000037

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 STD OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 32GB DDR4 RAM, 4TB SSD Storage, RAID, Single PSU, 3 Years Warranty dell000036

96,223,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000036

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Tower Server Bundle with 16GB USB Flash Drive, Intel Xeon E-2124, 8GB DDR4, 2TB SSD, RAID dell000035

55,858,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000035

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R240 1U Xeon E-2234 8GB Rack Server 7Y5TM dell000032

35,490,150 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000032

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell Emc Poweredge R540 2U Rack Server - 1 X Xeon Silver 4208 - 16 Gb Ram - 1 Tb Hdd - 12Gb/S Sas Controller dell000031

67,906,350 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000031

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge R340 1U Rack Server 1 x Xeon E-2234 8 GB RAM 1 TB 1 x 1 TB HDD Serial ATA/600 12Gb/s SAS Controller XW2GG dell000029

43,314,750 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000029

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell EMC PowerEdge T440 5U Tower Server - 1 x Xeon Bronze 3204 - 16 GB RAM - 1 TB (1 x 1 TB) HDD - 12Gb/s SAS, Serial ATA/600 Controller dell000028

58,156,650 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000028

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh

Dell PowerEdge T340 Tower Server, Windows 2016 Standard OS, Intel Xeon E-2124 Quad-Core 3.3GHz 8MB, 64GB DDR4 RAM, 8TB Storage, RAID, Single PSU, 3 Year Warranty dell000026

96,223,950 VNĐ

 • Nhà sản xuất : Dell

Mã hàng: dell000026

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: 107

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

Cho vào giỏ hàng So sánh